Radionica zapadnoafričkih ritmova - Famoudou Konate, Mali, Gvineja, Afrika


01. siječnja 1970.

famoudou konate_foto 22

famoudou konate_foto 1

famoudou konate_foto 2

famoudou konate_foto 3

famoudou konate_foto 4

famoudou konate_foto 5

famoudou konate_foto 6

famoudou konate_foto 7

famoudou konate_foto 8

famoudou konate_foto 9

famoudou konate_foto 10

famoudou konate_foto 11

famoudou konate_foto 12

famoudou konate_foto 13

famoudou konate_foto 14

famoudou konate_foto 15

famoudou konate_foto 16

famoudou konate_foto 17

famoudou konate_foto 18

famoudou konate_foto 19

famoudou konate_foto 20

famoudou konate_foto 21

famoudou konate_foto 23

famoudou konate_foto 24

famoudou konate_foto 25

famoudou konate_foto 27

famoudou konate_foto 28