Tjedan Afrike 2011. fotke Rade Saradjen


01. siječnja 1970.

predavanje u Muzungu

okrugli stol u etnografskom

africka vecera 1

africka vecera 2

gerard radionica

sega radionica

ITD koncert 1

ITD koncert 2

ITD koncert 3

ITD koncert 4

ITD koncert 5

ITD koncert 6

ITD koncert 7

ITD koncert 8

ITD koncert 9

ITD koncert 10

ITD koncert 11

ITD koncert 12

ITD koncert 13