Daleka zemlja

URL: -


Daleka Zemlja

Prijevod 
Sead Muhamedagić
Redateljica Anica Tomić
Dramaturginja Jelena Kovačić
Scenograf Igor Pauška
Kostimografkinja Ana Savić Gecan
Asistentica kostimografkinje Tihana Cizelj
Skladatelj Nenad Kovačić
Koreografkinja Ana Kreitmeyer
Književni savjetnik Boris Perić
 

04. lipnja 2015.

daleka zemlja

pocetak

svadja

ridl 1

alma i nina

sex 1

sex 2

vodic pen

psi

ridl 2

dvoboj 3

daleka zemlja

zadnji ples

Korsakov